Kontakt

EU za strategiju upravljanja otpadom

Omladinskih brigada 1

11070 Novi Beograd

Telefon: +381 11 312 16 24

E-mail: ion.musetoiu@ekologija.gov.rs; nada.tarabic@ekologija.gov.rs

map