O projektu

section-cover


Cilj

Opšti cilj je pružanje podrške administraciji Srbije za postizanje delotvornog upravljanja EU integracijama i pretpristupnom pomoći kako bi se ubrzale pripreme za članstvo u EU.Svrha projekta je razvoj i unapređenje sistema upravljanja otpadom, kroz upotpunjavanje strateškog i zakonodavnog okvira i planskih dokumenata u ovom sektoru, u skladu sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Sektor
  • Zaštita životne sredine
EuropeAid referenca
SR13/IPA/EN/04 16
Komponente
  • Izradu Strategije upravljanja otpadom.
  • Procena, revizija i poboljšanje postojećih planova za upravljanje posebnim tokovima otpada.
  • Izrada nacrta Programa prevencije otpada za Srbiju, i podnošenje istog.
  • Analizu postojećih ekonomskih Parametara
Grad / Region
Srbija
EU donacija
1.500.000 €
Vreme implementacije
Avgust 2017. - Februar 2020.
Korisnik
Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije
Implementiran od strane
Ministarstvo zaštite životne sredine Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd Republika Srbija; Agencija za životnu sredinu Austrije Spitelauer lande 5 1090 Beč Austrija; Agencija za zaštitu životne sredine Švedske Vahalvegen 195 SE-106 48 Stokholm; Agencija za upravljanje projektima u oblasti životne sredine Ministarstvo zaštite životne sredine, Litvanija A. Jakštoa 4, LT-01105 Viljnus